ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1,2001,4391,357
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี606153
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา100126109
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น808583
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง606158
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี405047
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา606160
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร202321
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา606464
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม606763
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี404848
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่100113106
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย606060
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช608069
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส202019
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว404242
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด202121
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี404545
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร202220
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม202424
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย202020
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก203131
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง202020
23สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร202424
24สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน607466
25สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล100197184