ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ชั่วโมง2924
2การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 ชั่วโมง2321
3การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 30 ชั่วโมง2113
4การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 ชั่วโมง3028
5การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง2323
รวม 126109