ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง4040
2การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง4040
3การปลูกผักไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษ 30 ชั่วโมง2020
4นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง4032
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
6การประกอบอาหารไทย (อาหารจานเดียว) 18 ชั่วโมง6464
7การถักพรมเช็ดเท้า 18 ชั่วโมง2020
8การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
รวม 269261