ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การประกอบอาหารไทย (อาหารจานเดียว) 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 7 ธันวาคม 2564 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนตะหนินน้อย ม.5 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 24 24
16 21 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ต.คำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 20 20
18 21 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 20 20