ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การปลูกผักไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
11 15 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบิง ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 20