ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
8 25 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Cenza Strider ชั้น 1 เซ็นทรัลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 25 25