ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
10 14 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 20 20
9 14 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพฺธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 20 12