ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
13 19 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 20
14 19 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลใหม่ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 20