ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
15 20 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงส์ ต.ลำคอหงส์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 20
17 21 กันยายน 2565 23 กันยายน 2565 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 20