ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การถักพรมเช็ดเท้า 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 26 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 ณ วัดบ้านบุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20