ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม880881866
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ202019
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี202020
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา202219
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น202020
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี202020
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์202020
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404039
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี202020
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา202020
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา404242
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง202020
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202020
13สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่202020
14สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย606060
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช202020
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา202121
17สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส404040
18สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา202020
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี202020
20สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว202525
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี202418
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด202020
23สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี202020
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์202525
25สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ202020
26สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด202020
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร404040
28สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร202020
29สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง202020
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม404040
31สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร402020
32สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์202020
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
34สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย202016
35สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน404242