ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม880881866
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ202019
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา202020
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี202020
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี202020
5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว202525
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี202020
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา202219
8สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์202525
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น202020
10สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม404040
11สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร404040
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี202020
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด202020
14สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ202020
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์202020
16สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก404039
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย202016
18สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์202020
19สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี202020
20สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร202020
21สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา202020
22สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา404242
23สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
24สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง202020
25สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี202418
26สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด202020
27สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202020
28สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร402020
29สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่202020
30สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน404242
31สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย606060
32สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช202020
33สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง202020
34สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา202121
35สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส404040