ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัยนิยม) 30 ชั่วโมง2016
รวม 2016