ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก 18 ชั่วโมง2222
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 4242