ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
2การใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมระบบน้ำทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2222
รวม 4242