ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม600666651
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ10010298
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี404040
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี505042
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา505757
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น508383
6สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี505252
7สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์506362
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก505150
9สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา505251
10สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา202222
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง404040
12สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว202121
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู202323
14สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย101010