ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง4444
2การเชื่อมทิก เหล็กต่อฟิลเล็ท ตามมาตรฐานสากล 159 ชั่วโมง1616
3การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง2323
รวม 8383