ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง1717
2การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง1212
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง2323
รวม 5252