ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง3027
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เหล็กต่อฟิลเล็ท ตามมาตรฐานสากล 192 ชั่วโมง1010
3การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง4141
4การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง109
5การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง1111
รวม 10298