ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง4140
2การเชื่อมทิกชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชั่วโมง1010
รวม 5150