ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง122122
3การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง4040
4เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
5ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้ 30 ชั่วโมง2020
6การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง2121
รวม 243243