ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 10 กุมภาพันธ์ 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงงานซุ้มทองเฟอร์นิเจอร์ ม.8 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 20 20