ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
16 8 กันยายน 2565 12 กันยายน 2565 ห้องประชุม อบต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 20 20