ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
15 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 ศาลาวัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 20 20
17 12 กันยายน 2565 16 กันยายน 2565 ศาลาจันทร์ทิพย์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 20 20