ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อม 30 ชั่วโมง2525
2การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
3การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
4ผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น 30 ชั่วโมง1515
รวม 8080