ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
01 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 20 20