ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
การทำผ้ามัดย้อม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
01 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลป่าตอง 25 25