ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
01 3 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565 สำนักงานเทศบาลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 15 15