ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง2020
3การขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ด้วยสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง2019
4การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2019
รวม 8078