ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
การขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ด้วยสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 20 19