ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 14 ธันวาคม 2564 16 ธันวาคม 2564 สถาบันฯ 4 ราชบุรี 20 19