ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
อาหารว่าง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหลุมดิน ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 20 20