ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 18 ชั่วโมง1010
2การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง1313
3การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง1010
4เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน 18 ชั่วโมง1010
5การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง1010
6การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชั่วโมง1010
7การถักไม้กวาดดอกหญ้า แบบ 4 ขา 30 ชั่วโมง2020
8การปักลวดลายบนผ้า 30 ชั่วโมง2424
รวม 107107