ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
การปักลวดลายบนผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 3 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564 วัดวังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 24 24