ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 2 กุมภาพันธ์ 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานครนายก 13 13