ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 ค่ายลูกเสือสาริกา จ.นครนายก 10 10