ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อมผ้า 30 ชั่วโมง2020
3ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060