ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 มกราคม 2565 9 มกราคม 2565 ศาลาเอนกประสงค์ ม.10 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง 20 20