ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อมผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 20 20