ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 27 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565 ศาลเจ้า 108-109 บ้านหินคอกควาย ม.3 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 20 20