ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง4040
2ช่างปูนปั้นไม้เทียม 30 ชั่วโมง2020
3การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง4040
รวม 100100