ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 มีนาคม 2565 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 20 20
2 11 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565 สำนักสงฆ์ท่าสังข์ ม.2 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 20 20