ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 12 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565 ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดบ่อหว้า ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 20
2 12 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565 ศาลาบำเพ้ญบุญ วัดบ่อหว้า ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 20