ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง2120
2การทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 30 ชั่วโมง2525
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2121
รวม 6766