ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 21 21