ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การทำน้ำพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 13 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาสตรีตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 25 25