ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ต.บางนอน .เมือง จ.ระนอง 21 20