ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำสิ่งประดิษฐ์จากริบบิ้น 30 ชั่วโมง2121
2การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 6161