ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 ชุมชนถ้ำเสือ ม.3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน 20 20