ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
การทำสิ่งประดิษฐ์จากริบบิ้น 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 สิงหาคม 2565 29 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ม.4 บ้านนาพนัง ต.สมอพลือ 21 21