ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาถังหมักปุ๋ยชีวภาพและการคัดแยกขยะอินทรีย์ 18 ชั่วโมง2525
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 18 ชั่วโมง7373
รวม 118118